Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. september 2020 školenie F plyny I, II Šamorín 31 31  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (17. - 18. 9. a 25. 9. 2020) v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9494 Juraj Bartoš
8929 Ladislav Bereczki
9481 Michal Bíro
5244 Marek Bossanyi
9410 Vladimír Brečka
9407 Rastislav Cervenka
9197 Ján Chovanec
8587 Marek Gála
9254 Michal Hanáček
9374 Miroslav Hlavička
9387 Martin Ivanov
9351 Pavel Janostak
9429 Martin Jaroš Ing.
9408 Peter Karaka
9421 Miroslav Kasáč Ing.
9375 Andrej Kiš
8381 Andrej Klaučo Ing.
9411 Marek Klúčovský
9498 Roman Kušnír Ing, MBA
9500 Jaroslav Melisik
9191 Peter Mihal
9397 Peter Murín
9108 Peter Németh
9249 Erik Petro
9496 Marian Pinter
3909 Tibor Pintér
9600 Michal Požgay
9309 Ladislav Repko
9004 Jozef Rudenko
9091 Miroslav Sulčan
9499 Martin Trokan