Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. september 2020 školenie F plyny I, II Šamorín 37 37  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9494 Juraj Bartoš
9481 Michal Bíro
5244 Marek Bossanyi
9410 Vladimír Brečka
9407 Rastislav Cervenka Rastislav
9490 Ivan Cigáň
8093 Roman Ďobek
8587 Marek Gála
9478 Martin Granačka
9254 Michal Hanáček
9374 Miroslav Hlavička
9387 Martin Ivanov
9351 Pavel Janostak Pavel
9429 Martin Jaroš Ing.
9408 Peter Karaka
9421 Miroslav Kasáč Bc.
9375 Andrej Kiš
8381 Andrej Klaučo Ing.
9411 Marek Klúčovský
9498 Roman Kušnír Ing, MBA
8616 Igor Madar
9396 Jozef Martis
9500 Jaroslav Melisik
9191 Peter Mihal
9397 Peter Murín
9282 Peter Nagy
9108 Peter Németh
9249 Erik Petro
9496 Marian Pinter
3909 Tibor Pintér
9495 Tomáš Prekop
9395 Marcel Pytlik Marcel
9309 Ladislav Repko
9256 Dávid Roško
9004 Jozef Rudenko
9091 Miroslav Sulčan
9499 Martin Trokan