Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. november 2020 skúška F plyny SF6 Šamorín 4 4  Nie

Komentár

SF6 skúška na UK v Bratislave a v Šamoríne podľa Nar 2015/2066 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9443 Jakub Chňapek
9469 Rastislav Diačik
9634 Ľubomír Vojčiniak
9455 Karol Vojtek