Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. september 2020 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 18 18  Nie

Komentár

ONLINE Školenie na kategóriu mobklim, I-S, III, IV podľa Nar. 303/2008/EU, 307/2008 a 2015/2067/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9311 Ján Bašták
9223 Dušan Božík Mário
9300 Michaela Furdová
9557 Miroslav Gajdoš
9560 Štefan Gaňa
9550 Michal Kamenský
9312 Karol Kerekes
9553 František Levický
9426 Erik Lipták Ing.
9563 Michal Mešťánek Michal
9480 Radoslav Miko
9551 Marián Paško
9559 Erik Rajnoha
9611 Jozef Rašo persei.sro
9558 Jozef Sipos
9528 IMRICH TOTH IMRICH
9615 Michal Vedrodi Ing.
9537 Martin Zloh Zloh