Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. máj 2020 školenie F plyny I, II Štúrovo 5 5  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9187 Csanád Bata
9186 Ferenc Boross
9203 Máté Sánta
9052 Zsolt György Simon
5878 Norbert Takács