Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. január 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 17  Nie

Komentár

10,00 Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2636 Tibor Blaha MVDr.
2583 Adrián Danter
2558 Dušan Ďuračka
2492 Imrich Fazekaš
2565 Jozef Imríšek
2585 Adam Karel
2587 Juraj Kevély
2495 Peter Krkoška
2574 Daniel Kršek
2572 Peter Lukács
2559 Pavel Maglocký
2557 Imrich Mattoš
2560 Ludovit Sedlák
2564 Miroslav Smolek
2329 Martin Stránsky
2622 Marián Strašifták
2582 Robert Záhoranský