Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. február 2020 skúška F plyny MobKlim 2 2  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9246 Tomáš Eliáš
9247 Miroslav Šteffek