Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. október 2011 skúška F plyny SF6 21 7  Nie

Komentár

27.9. 2011 USS Steel Košice Školenie a skúšky na SF6 podľa Nariadenia č. 305/2008/ES. Kliknutím na tento sa objaví zoznam účastníkov.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3419 Peter Beňa
3412 Jozef Dohanyos
3411 Norbert Erm
3410 Marek Jendrušák
3416 Ladislav Kováč
3420 Vincent Pástor
3414 Bohuslav Tomčík