Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. január 2020 skúška F plyny MobKlim 2 2  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9169 Štefan Dinuš
9168 Michal Hanes