Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. október 2020 školenie F plyny I, II 26 26  Nie

Komentár

ONLINE Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU (8. - 9. 10. a 23. 10. 2020) v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9161 Roman Bednárik
9490 Ivan Cigáň
9243 Adam Debnár
8093 Roman Ďobek
9241 Marián Dobrík
8825 Lukáš Dočár
9147 Tomáš Forman
9505 Tomáš Gabriš
9225 David Hók
9248 Martin Kaľavský
9613 Ján Karman Ing.
9222 Vladimír Krištan
3343 Štefan Kuchta
9224 Alan Laca Ing.
9633 David Lavroš
9143 Tomáš Lukačka Tomáš
8616 Igor Madar
4524 Maroš Ondrejka Dipl.Ing.
9155 Štefan Pajdučák
9244 Pavol Porubský Bc.
8252 Michal Rudý
9158 Erik Šturman
9245 Marek Tomašák
9252 Aurel Valábek Mgr.
9234 Martin Varga
9353 Kamil Zaujec