Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. január 2020 skúška F plyny MobKlim 2 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9140 Tomáš Bukovský
9141 Zoltán Dieneš