Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. január 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 15  Nie

Komentár

14.00 Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2608 Jozef Čambal
2609 Róbert Dömötör
2619 Marek Encinger
2440 Miroslav Encinger
2604 Matej Granec
2621 Jozef Nagy
2613 Vladimír Ostrovský
2614 Peter Pirč Ing.
2620 Marián Pribila
2354 Marián Ruta
2592 Jozef Švihra
2600 Roland Szarka
2493 Peter Turza Ing.
2605 Martin Valach