Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. november 2020 skúška F plyny I Šamorín 31 31  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9504 Juraj Antol Ing.
9112 Matúš Balážik
9115 Boris Boško
8591 Ľudovít Chrastina
9102 lubomir chrenko
8579 Peter Gering
8897 Martin Hrodek
5666 Marian Jonáši Ing.
9121 Dušan Kálavský
9113 Ján Krajči
9222 Vladimír Krištan
9145 Peter Lacko Ing.
9111 Tomáš Lenharčík
9124 Rudolf Mačejovský Ing.
9105 Titus Mocik Titus
9126 Patrik Nagy
9116 Viktor Novoveský
9134 Pavol Palko
9122 Miroslav Pallo
8986 Roderik Rehák
9251 Peter Revák
9154 Peter Romaňák
9057 Martin Rus
7808 Marián Sterančák Ing.
8877 Jakub Šulavik Ing.
9083 Máté Tárnok
8402 Michal Uhlík
9250 Adrián Vaštík
8896 Lukáš Veruzáb
9106 Peter Vizváry Ing.
8122 Jakub Zaoral