Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. november 2020 skúška F plyny II Šamorín 8 8  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9609 Simon Biely Ing
9490 Ivan Cigáň
9623 Jaroslav Gašperák Ing. PhD.
9096 Marek Kocák Mgr.
3343 Štefan Kuchta
9127 Daniel Rechka Bc.
8790 Roland Titka
9018 Martin Vetter