Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. december 2019 školenie 314/2012 Šamorín 8 8  Nie

Komentár

Školenie 9.12. na SZ CHKT v Šamoríne a skúška 11.12. na SIEA v Banskej Bystrici na kontroly klimatizačných zariadení

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8751 Peter Havala
2886 Miroslav Hörik
8879 Milan Kalina
8381 Andrej Klaučo Ing.
9088 Peter Košík
3336 Milan Kristek
9093 Melinda Neumannová Ing.
9091 Miroslav Sulčan