Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. január 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 6 6  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 08.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4398 Tomáš Bakula
4688 František Baník Ing. PhD.
1502 Peter Dorák
4692 Bernard Grech
4722 Marián Grivna
2562 Ján Hanuliak