Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. september 2019 skúška F plyny I, II Štúrovo 36 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly