Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. november 2019 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 10 10  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9017 Igor Čičmanec
8969 Erik Kosík
8970 Štefan Kubičko
9010 Pavel Miloš
8912 Ján Peleš
9019 Luciano Rossi Mgr.
8913 Zdenko Šebeštín
8906 Peter Šerfozo
9079 Stanislav Varga
8983 Stanislav Varga ml.