Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. september 2019 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 36 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly