Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
31. január 2020 skúška F plyny II Šamorín 3 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8908 Ján Bartoň
8761 Patrik Vékony
9018 Martin Vetter