Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. január 2011 školenie F plyny I Rovinka 42 40  Nie

Komentár

Školenie 24-25.1. na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2624 Ján Adamec Ing.
2577 Jozef Baják
2595 Rastislav Beliansky
2636 Tibor Blaha MVDr.
2583 Adrián Danter
2558 Dušan Ďuračka
2629 Kamil Ďurkech
2492 Imrich Fazekaš
2594 Štefan Gaál
2625 Miroslav Gajdoš
2633 Roman Gaššo
2598 Andrej Guzy
2562 Ján Hanuliak
2623 Jozef Havetta
2575 Zoltán Horváth
2565 Jozef Imríšek
2585 Adam Karel
2587 Juraj Kevély
2597 Roman Kolárik
2494 Ladislav Kőrősi
2495 Peter Krkoška
2630 Pavol Krsek
2574 Daniel Kršek
1240 Peter Lukács
2559 Pavel Maglocký
2557 Imrich Mattoš
2576 Ján Mjartan
2556 Pavol Poláček Ing
2578 Jozef Schnierer
2601 Richard Scholz
2560 Ludovit Sedlák
2628 Ján Slanec
2596 Jozef Slobodník
2564 Miroslav Smolek
2329 Martin Stránsky
2622 Marián Strašifták
2582 Robert Záhoranský
2631 Jozef Zajasenský