Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2019 skúška F plyny I, II Štúrovo 10 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly