Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. máj 2019 skúška F plyny I Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8517 Pavol Novaček Ing.