Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. máj 2019 skúška F plyny I Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nar. 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8517 Pavol Novaček Ing.