Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2019 školenie F plyny Z Šamorín 7 7  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín, 12. 9., 25. - 26. 9., 8. - 10. 10. 2019

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8776 Jozef Burza
8758 Peter Čokina Ševčík
8767 Peter Galba
8895 Dušan Nečas Ing.
8764 Rastislav Petrus Ing.
8499 Tomáš Remšík
8755 Miroslav Sokol