Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2019 školenie F plyny SF6 Šamorín 9 9  Nie

Komentár

SF6 školenie na UK v Bratislave a v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8784 Miroslav Čurilla
9005 Marek Kentoš Ing.
8977 Igor Malko Ing
8976 Vladimír Malko Bc
2861 Roman Marko
8782 Ján Meričko Ing.
8752 Vladimír Veles
8907 Richard Vopálka
9006 Jakub Zeman Mgr. PhD.