Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2019 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 2 2  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8703 István Krajnyák
8704 Tamás Varga