Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. marec 2019 skúška F plyny IV Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8457 Ivan Bračok Ing.