Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2019 školenie F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8683 László Zoltán Ferenczi
8653 Sándor Katona
8654 Péter Király
8642 Csaba István Nagy
3137 Imre Turi
8645 Viktor Varga
8657 Péter Veres