Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. marec 2019 školenie F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5770 József Balogh
6090 Csaba Gér
3017 Zoltán Hardi
3166 Béla Lacsik
3761 Sándor Szalai
6115 Károly Tóth
6094 István Zoltán