Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2019 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 25 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8590 Michal Pastorek