Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. jún 2019 skúška F plyny II Zlaté Moravce 20 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly