Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. apríl 2019 skúška F plyny I, II Šamorín 7 7  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8676 Jozef Belčík
6222 Jozef Bučko
8591 Ľudovít Chrastina
8395 Marián Molnár
8700 Marek Neštický
1135 Jozef Pintér
8701 Vladimír Šuran