Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. apríl 2019 skúška F plyny I, II Šamorín 10 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly