Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. december 2010 skúška F plyny I Rovinka 41 41  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2452 Milan Borovec Ing.
2454 Róbert Csízik
2427 Pavol Danihel
2434 Peter Drábik
2433 Tibor Fehér
2428 Ladislav Ferenczi
2456 Adrián Fumač
1052 Milan Gašparovič
2432 Miroslav Harceg
2459 Marek Hupka
2439 František Iliť
2429 Jozef Kmeť Jozef Kmeť
2461 Pavol Kňažík
2330 Ivan Kováč
2464 Norbert Kováč
2451 Dušan Liv
2397 Jaroslav Mareš
2449 Marek Mihály
2448 Ján Mózes
2446 Stanislav Mráz
2467 Rudolf Nerád
2468 Milan Neuschl
2469 Peter Ondriš Ing.
2445 Róbert Pernesch
2400 Pavol Pirožek
2472 Richard Polaček
2473 Robert Rences
2489 Ján Šebák
2430 Fridrich Sill
2401 Miroslav Skokňa
2488 Ján Slezák
2444 Miroslav Stašek
2476 Jozef Svátek
2477 Peter Szalai
2483 Jozef Vízy
2437 Aladár Voznický
2431 Karol Zacharov
2450 Marek Žiačik