Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. marec 2019 skúška F plyny I Šamorín 32 23  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7306 František Beke
8457 Ivan Bračok ing Ivan Bračok
8500 Róbert Faith Ing.
8512 Dalibor Fox
8508 Boris Heinz
8503 Viktor Hiszem
4901 Štefan Hollý
8507 Michal Jalč
8532 Ronald Kacz Bc
8506 Slavomír Novák
8553 Martin Ondraščin Ing.
8511 Robert Ottinger
8510 Miroslav Pallo
8505 Marek Remetei
8499 Tomáš Remšík
8403 Martin Ryz
8391 Dávid Smetanka Ing.
7372 András Szabó
4457 Marek Šimkovič Ing.
8496 Róbert Šramo
8351 Pavol Štefanec
8380 Martin Tomša
8519 Patrik Uhľar