Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. marec 2019 skúška F plyny I Šamorín 33 33  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nar. 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8454 Michal Balšianka
7306 František Beke
8500 Róbert Faith Ing.
8512 Dalibor Fox
8563 Ľubomír Grocík Ing.
8508 Boris Heinz
8576 Roman Hepner
8503 Viktor Hiszem
4901 Štefan Hollý
8507 Michal Jalč
8575 Vladimír Jaraba
8532 Ronald Kacz Bc
8542 Martin Kanca
8509 Milan Kubínek
7472 Peter Melega
8506 Slavomír Novák
7474 Vladimír Novák
8553 Martin Ondraščin Ing.
8399 Matej Otruba
8511 Robert Ottinger
8510 Miroslav Pallo
8577 Boris Rák
8505 Marek Remetei
8499 Tomáš Remšík
8403 Martin Ryz
4457 Marek Šimkovič Ing.
8396 Martin Slezák
8391 Dávid Smetanka Ing.
8351 Pavol Štefanec
7372 András Szabó
8380 Martin Tomša
8519 Patrik Uhľar
8570 Marian Urva