Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. január 2011 školenie F plyny I Nové Mesto nad Váhom 30 24  Nie

Komentár

Školenie podľa Nariadenia 303/2008/ES v Novom Meste nad Váhom kategória I. Zaradení účastníci budú vyzvaní emailom

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2607 Jozef Bulant Bc.
2608 Jozef Čambal
2609 Róbert Dömötör
2619 Marek Encinger
2440 Miroslav Encinger
2604 Matej Granec
1037 Morteza Hassanzadeh
2610 Ján Mašlonka
2621 Jozef Nagy
2611 Tomáš Nemec
2586 Milan Novosad
2612 Daniel Onufer
2613 Vladimír Ostrovský
2614 Peter Pirč Ing.
2620 Marián Pribila
2354 Marián Ruta
2615 Slavomír Ružek
2618 Marek Strapatý
2592 Jozef Švihra
2600 Roland Szarka
2616 Gabriel Terek
2493 Peter Turza Ing.
2605 Martin Valach