Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. december 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 12 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly