Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
31. január 2019 školenie F plyny I, II Šamorín 24 24  Nie

Komentár

Školenie na kategórie I,II v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8454 Michal Balšianka
7469 Ádám Bartal
8493 Matúš Hlavač
4392 Andrej Hutko
8394 Marcel Ivanko
8392 Ján Králik
8494 Ľubomír Kršiak
8460 Jozef Kubička
7811 Tomáš Lehoczky
8393 Anton Lévay
8468 Matej Martiš Ing.
8399 Matej Otruba
8473 Patrik Palčo
7764 Mikuláš Rusinko
8491 Vladimír Šimko Ing
8431 Pavol Šinkovic
8396 Martin Slezák
2553 Ľubomír Snopko
2552 Lukáš Spišiak
8528 Peter Szemeth
8003 Martin Tarek
8402 Michal Uhlík
8492 Jozef Veinper
8390 Peter Višňovec