Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. november 2018 skúška F plyny I Šamorín 16 7  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8271 Jaroslav Andris Ing
8296 Róbert Bányi
8295 Martin Bujdák
7591 Jakub Grejták Bc.
8051 Peter Kudlac
8069 Martin Letko Ing.
8297 Róbert Onofrej