Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. marec 2018 skúška F plyny Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá 30.3.2018 od 9.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7907 Miloš Semančík