Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. apríl 2018 skúška F plyny MobKlim 3 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8060 Štefan Čejtey
8062 Zoltán Csente
8059 Rastislav Šišulák