Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. marec 2018 skúška F plyny MobKlim 3 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8058 Otto Baricza
8054 Andrej Hajdin
8061 Alojz Vrbovský