Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. jún 2018 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 30 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8092 Ondrej Antaš Bc.
8053 Peter Najner Ing