Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. jún 2018 skúška F plyny II Zlaté Moravce 24 24  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8271 Jaroslav Andris Ing
8261 Gabriel Angelovič
8037 Kristian Bende
8135 Tomáš Drgoňa
8126 Ján Eček
8145 Róbert Fazekas Bc
8001 Lukáš Gašparovič
8109 Erik Gaži
8125 Ľubomír Grác Ing.
2022 Tomáš Janig
8095 Martin Kollár
7954 Tomáš Kostanko
8136 Martin Lorinc
8140 Gabriel Márkus
8193 Vladimír Močáry
8146 Ivan Mojžišík
7715 Marian Purgiňa
8121 Michal Šabík Bc.
8151 Martin Šabo Mgr.
8116 Jozef Šatara
8124 Jakub Šťastný
5441 Stanislav Štofej
8123 Juraj Šuňal
8122 Jakub Zaoral