Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. február 2018 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 1 1  Nie

Komentár

Tretí Opravný termín: Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá a skúška 7.2.2017 podľa zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7907 Miloš Semančík