Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2018 školenie VTZ plynové 13 13  Nie

Komentár

Školenie podľa §16 a §18 VTZ plynové vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7353 Ľubomír Antol
1144 Roman Bachratý
1071 Vladimír Hronský
7122 Peter Ilenčík
7742 Martin Kováč
8055 Petr Loger
4019 Michal Paško Ing.
1621 Ján Perejda Ing.
2400 Pavol Pirožek
6999 Ramon Rácz
1196 Richard Schnierer
1441 Daniel Selický
7159 Marián Stolárik