Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. február 2018 skúška F plyny MobKlim 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7958 Michal Hromada
7960 Ľubomír Janušík
7961 Tomáš Šutta
7975 Ondrej Václavík