Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. apríl 2018 skúška F plyny I 25 25  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5491 Milan Alman Ing.
7469 Ádám Bartal
5496 Vladimír Bartoš Ing.
5309 Tomas Ceizel Ing
8004 Tomáš Gergely
7591 Jakub Grejták
7618 Lukáš Haľko
7986 Jaroslav Horný
6218 Radoslav Kedro
7946 Tibor Matus
7472 Peter Melega
8050 Peter Morvay Ing.
7945 Alexander Németh
7474 Vladimír Novák
7932 Štefan Paldan
4019 Michal Paško Ing.
7213 Vladimír Pažičan Ing.
7987 Matej Šepeľa
8007 Lukáš Španír
8005 Štefan Šuran
7931 Ľudovít Szucs
2185 Peter Tollár Ing.
7995 Michal Trenčanský
7673 Mojmír Václav
7985 Mário Žingor