Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2018 skúška F plyny II 6 6  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8037 Kristian Bende
8001 Lukáš Gašparovič
7941 Martin Hrnčiar
7954 Tomáš Kostanko
7953 Attila Kovács
7876 Jozef Ragan