Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. december 2010 skúška F plyny I Rovinka 41 41  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2391 Jozef Adamec
2313 Stanislav Bagin
2352 Ondrej Bakulár
2305 Lukáš Balúch
2304 Csaba Barko
2314 Mikuláš Bedécs
2392 Andrej Belejkanič
2355 Peter Berec
2303 Martin Boháčik Ing.
2312 Ján Bolf Mgr
2306 Ján Chamuty
1194 Milan Daniš
2393 Jaroslav Danišek
1127 Jozef Ďurovič
2315 Ján Fafrák
2307 Peter Jenis
2394 Štefan Jurek
1470 Slavomír Kašiar
2407 Radovan Knut
2390 Vladimír Kubík
1133 Marian Leško
2395 Rastislav Líška
2350 Pavel Litavský
2351 Gabriel Madarász
1416 Herbert Martin Ing.
2396 Roman Martinka
1982 Karol Mestický Ing.
2442 Ján Morec
2398 Daniel Orovnicky Mgr.
2272 Peter Paluš
2399 Gabriel Peregrin
2406 Erik Potančok
2308 Miroslav Ruščin
2402 Jozef Šabík
2404 Slavomír Šoltýs
2353 Ivan Tárnok
1956 Peter Tomány
2405 Kristián Tóth
2309 Miroslav Tvrdoň
2482 Pavel Vítek
2310 Marek Vrbovský