Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. január 2018 školenie Tepelné čerpadlá Rovinka 5 5  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá 24.1.2017 od 9.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3609 Pavel Gurník
1015 Ján Pečimon
3259 Ivan Plevík
3701 Róbert Rehorčík Ing.
1078 Dušan Uriča