Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. február 2018 skúška F plyny I, II, MobKlim STUR 60 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly