Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. január 2018 školenie F plyny Z Rovinka 2 2  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní)

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7884 Stanislav Maruniak
7885 Miroslav Mereďa